Bezwaar gunning aanbesteding: wanneer en waarom

Een aanbestedingsprocedure is erop gericht om voorkeuren en afkeuren van de overheid uit het proces te halen zodat de beste offerte wint en er geen sprake is van vriendjespolitiek. Maar wat nou als je het niet eens bent met de gunningsbeslissing? In dat geval kun je als inschrijver bezwaar maken tegen de gunning. Er zijn een aantal dingen waar je als inschrijver rekening mee moet houden.

Standstill-termijn

De standstill-termijn, ook wel opschortende termijn of Alcateltermijn genoemd, is de termijn na de gunningsbeslissing, waarin inschrijvers de beslissing kunnen beoordelen. Gedurende deze periode van twintig kalenderdagen, kan je als inschrijver bezwaar maken tegen de gunningsbeslissing. Dit gebeurt door middel van een kort geding. De aanbestedende dienst mag, indien er bezwaar gemaakt wordt, de gunning nog niet definitief maken.

Is er sprake van een eerlijk speelveld?

Voordat je als afgewezen inschrijver een kort geding start, is het belangrijk om je eigen inschrijving en de aanbestedingsstukken kritisch te bekijken. Een voorbeeld van een onderwerp dat vaak terugkomt in een kort geding is of er sprake is geweest van een eerlijk speelveld. Dit houdt in dat de aanbestedingsprocedure voor alle inschrijvers op dezelfde manier geïnterpreteerd moet kunnen worden. Ook moeten inschrijvers kunnen controleren of de aanbestedende dienst de procedure op de juiste wijze heeft uitgevoerd. Bij het controleren van de vraag of de aanbesteding correct is uitgevoerd, is de inhoud van de aanbestedingsstukken (inclusief Nota’s van Inlichtingen) doorslaggevend.

Voldoet de winnaar aan de ervaringseisen?

Naast de vraag of er sprake was van een eerlijk speelveld, is er nog een aantal andere veel voorkomende bezwaren. Bijvoorbeeld of de winnaar van de aanbesteding wel voldoet aan de gestelde ervaringseisen. Heb je het idee dat dit niet het geval is? Dan moet je dit met concrete aanknopingspunten aannemelijk kunnen maken.

Voorkom een kort geding

Wanneer een aanbesteding wordt gepubliceerd, kun je al snel de neiging hebben om ervan uit te gaan dat alles klopt. Niet doen. Een publicatie van een aanbesteding betekent niet dat alles in beton gegoten is. Wees alert en controleer na ontvangst van de aanbestedingsstukken of er onduidelijkheden of gebreken zijn. De standstill-termijn is bedoeld om bezwaar te maken tegen de gunningsbeslissing. Dat betekent niet dat je geen vragen of bezwaren voor die tijd kenbaar mag maken. Sterker nog, je bent juist verplicht om vragen te stellen over alles wat onduidelijk of onjuist is op het eerst mogelijke moment. Doe je dit niet? Dan accepteer je de aanbestedingsprocedure zoals die is en dat houdt in dat je na de gunningsbeslissing geen bezwaar bij de rechtbank meer kan maken.

Contact us

Neem telefonisch contact met ons op of vul onderstaand formulier in, we nemen dan binnen 24 uur contact met je op.